FAQ

/FAQ

Heeft u vragen of uitleg nodig over termen die zijn opgenomen in de offerte? Kijk dan hier tussen de FAQ.
Heeft u een andere vraag, stuur dan e-mail of neem telefonisch contact op en de vraag zal zo snel mogelijk beantwoord worden.

E. info@vanwijkhoutindustrie.nl
T. 020-6813383

Sprosse wordt voornamelijk toegepast wanneer houten opplakroede geplaatst worden.Het is een metalen strip die door de glasleverancier in de spouw van het isolatieglas geplaatst wordt. Vervolgens wordt in onze timmerfabriek een houten opplakroede op beide zijden van het glas bevestigd. De metalen strip wekt dan de schijn dat er losse ruitjes geplaatst zijn. Het voorkomt tevens dat men ‘onder’ de roede door kan kijken.

Dubbel glas bestaat uit twee (soms drie) glasplaten met daartussen een ruimte, de spouw. In deze spouw zit droge lucht of een soort gas. Een spouwbreedte van 15 mm geeft de beste isolerende werking. De spouw van ‘gewoon’ dubbelglas is gevuld met droge lucht. HR glas is gevuld met droge lucht of met een edelgas, meestal Argon. HR+ glas en HR++ glas zijn praktisch altijd gevuld met edelgassen. Edelgassen isoleren beter dan gewone lucht.
HR glassoorten bevatten coatings (laagjes) op de binnenzijde van de glasplaten, waardoor de isolatie nog beter wordt. De coatings weerkaatsen de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw ramen te isoleren:
– Gewoon dubbel glas
– HR glas
– HR+ glas
– HR++ glas

Voor- en nadelen op een rij::

Energiebesparing
Het vervangen van enkel glas door dubbel glas leidt tot energiebesparing, en dat is gunstig voor het milieu en uw portemonnee. De vervanging van enkel glas door gewoon dubbel glas bespaart in een gemiddelde woning ongeveer 320 m3 gas per jaar; dat is € 147,-. De vervanging van enkel glas door HR++ glas bespaart in een gemiddelde woning ongeveer 480 m3 gas per jaar; dat is €221,-.

Investeringskosten
Het vervangen van enkele glas door dubbel glas is gunstig voor uw portemonnee, maar u moet wel eerst een investering doen voor het aanschaffen en laten plaatsen van het dubbel glas. De terugverdientijd varieert van 9 tot 14 jaar, mede afhankelijk van in welke ruimte (woonkamer, slaapkamer) u dubbel glas toepast.

Minder tocht
Bij enkel glas verdwijnt veel warmte naar buiten. Hierdoor ontstaat tocht. Daardoor voelt de kamer koud aan en wordt de thermostaat vaak hoger gezet. Met dubbelglas en HR-glas heeft u veel minder last van tocht zodat de thermostaat een graadje lager kan met behoud van de behaaglijkheid in huis.

Minder condens aan binnenzijde
Een ander voordeel van isolerend glas is dat de ramen aan de binnenzijde minder snel beslaan, omdat het glas aan deze zijde warm is.

Soms meer condens aan buitenzijde
Omdat HR++glas zo sterk isoleert, is de temperatuur van de buitenruit relatief laag. Daardoor kan ‘s nachts en ‘s ochtends condensvorming op de buitenzijde van het glas ontstaan. De condens verdwijnt meestal in de loop van de ochtend. Bij sommige woningen kan het condens langer blijven zitten en hinderlijk zijn. Dat geldt voor vrijstaande woningen in het buitengebied, voor woningen bij open water en voor woningen met gering dakoverstek.

Minder geluidsoverlast
Alle soorten isolerend glas zorgen voor minder geluidsoverlast van buiten naar binnen. Er zijn meerdere mogelijkheden om in overleg met een deskundige met glas de geluidsisolatie van uw woning te verbeteren: u kunt dikker glas nemen, kiezen voor glas waarbij twee glasplaten in de ruit van ongelijke dikte zijn of een grotere spouwbreedte toepassen. Een grotere spouwbreedte dan 20 mm (spouw met Argon) gaat wel ten koste van de warmte-isolerende eigenschappen van het glas. Ook het aanbrengen van ventilatieroosters met een geluiddempende functie boven de ramen houdt geluid tegen. Zorg voor goede naad-, voeg- en kierdichting bij de ramen om binnendringen van geluid tegen te gaan.

Betere inbraakveiligheid
De inbraakveiligheid van uw woning kan op gelijksoortige wijze worden verbeterd door dikker glas of gelaagd glas te nemen. Ventilatieroosters boven het raam of inbraakveilige kierstandhouders op draai- en uitzetramen zijn ook gunstig voor inbraakpreventie. U kunt zo ventileren zonder ongewenst bezoek te riskeren.

Andere lichtinval is mogelijk
HR, HR+, en HR++ glas laat ongeveer 10% minder licht door dan dubbelglas zonder coating. Dit verschil in lichtintensiteit merk je niet op. Alleen als je glas met verschillende eigenschappen naast elkaar toepast, kan je verschil zien.

Bron: Milieu Centraal

De NEN 3569 geeft aan waar veiligheidsglas dient te worden toegepast.
Algemeen kan gesteld worden dat bij beglazing gelijk of lager dan 85 cm.(vanaf vloerniveau) veiligheidsglas geplaatst moet worden.

Veilige beglazing
Veiligheidsglas vermindert de risico’s aanmerkelijk. Beglazing noemen we veilig, wanneer breuk vrijwel uitgesloten is, of wanneer bij een breuk geen gevaarlijke scherven ontstaan. Tot veilige beglazing kunnen worden gerekend:

Gehard glas
Gehard glas is ongeveer 5x zo sterk als gewoon glas van dezelfde dikte. Bij breken valt het uit elkaar in kleine stukjes (zoals bijvoorbeeld de zij- en achterruit in een auto), die geen diepe wonden kunnen veroorzaken. Gehard glas is dus ideaal om toe te passen op plaatsen waar glas snel kan breken, zoals tochtdeuren en buitenpuien. Omdat er na de breuk een gat ontstaat moet gehard glas niet worden toegepast op plaatsen waar dat gevaarlijk kan zijn, zoals bij balustrades.

Gelaagd glas
Gelaagd glas bestaat uit twee of meer ruiten, die met elkaar zijn verbonden door een transparante en onzichtbare tussenlaag van kunststof. Een voorruit van een auto is gemaakt van gelaagd glas. Het grote voordeel van gelaagd glas is dat er geen stukken uitvallen als het breekt. Die kunststof tussenlaag houdt alles bij elkaar. Gelaagd glas is dus wel veiliger, maar niet sterker dan gewoon glas. Gelaagd glas is aan te bevelen voor balkonruiten en op al die plaatsen waar er een grote kans bestaat dat iemand door het glas kan vallen.

Gedeelte van de stijl en de dorpel, waartegen een deur of draaiend raam sluit en waarbij, meestal onder een rechte hoek, de sponning aansluit. De aanslaglijst wordt ook “naald” genoemd.

Een deur of raam goed haaks afwerken en in de scharnieren hangen

Het verwijderen van de scherpe kanten van houtwerk.

Opstaande kant van een houten dakgoot

Kozijnrand aan de bovenkant van een deur of raam.

De maat van een opening, b.v. van een raam- of deurkozijn.

Rond houten staafje, dat in twee aan elkaar te verbinden houten elementen in een rond gaatje wordt gelijmd, waardoor een goede verbinding ontstaat. Voornamelijk bedoeld om verschuiven te voorkomen.

Hout dat evenwijdig aan de jaarringen wordt gezaagd.

  1. Drempel. Als er geen drempel kan zijn, bijvoorbeeld vanwege een rolstoel, pas dan een goot toe voor de voordeur.
  2. De horizontale delen van een deur- of raamkozijn, dus zowel het bovenste als onderste horizontale deel.

Ook: kiepraam. Een raam dat om twee assen kan “draaien”. Het draait verticaal, als een normaal draairaam, en kiept horizontaal als een valraam.

Profilering aan houten ramen, kozijnen en balklagen, bestaande uit een ingesnoerde kwartronde overgang tussen twee haaks op elkaar staande vlakken van het hout.

Deur- of raamvergrendeling in de vorm van stangen.

Hout dat aan vier zijden rechthoekig en parallel is afgezaagd.

Lat van hout, aluminium of kunststof die op het kozijn wordt bevestigd voor het vastzetten van ruiten

Sponning aan een kozijnstijl ter plaatse van het metselwerk. Deze sponning wordt met specie gevuld

Dwarsregel tussen een deur en haar bovenlicht. Ook horizontale regel in kruiskozijn tussen luikopening onder en glasvlak boven, vroeger glashout geheten.

Een element dat aan een onderzijde (of aan de bovenzijde) van een buitenkozijn wordt aangebracht om ervoor te zorgen dat het regenwater buiten het muurvlak (of het raam) wordt afgevoerd. Bij een deur wordt een lekdorpel weldorpel genoemd.

Anti-inbraakattribuut voor een deur waarbij een soort spanjoletsluiting ervoor zorgt dat de deur op meer punten sluit dan het ene punt bij het slot.

Extra werk voor de aannemer dat van tevoren niet is begroot (bijvoorbeeld extra stopcontacten of duurdere kranen).

Werk dat wel is begroot, maar tijdens de uitvoering komt te vervallen (bijvoorbeeld één wastafel plaatsen in plaats van twee, zoals oorspronkelijk bedacht).

  1. Kraagstuk, waarop het einde van een balk rust.
  2. Blokje van steen of hout waarop de stijl van een deur of vensterkozijn rust.
  3. Afdekstukje over de naad tussen weldorpels bij een stolpraam of -deur.

 

Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een bepaald onderdeel van de verbouwing voor zijn rekening neemt, bijvoorbeeld een stukadoor of schilder.

Uit het verband geraakt, ingezakt, gescheurd (van een fundament, muur of pijler)

Sluiting die op de binnenkant van een dubbele deur is bevestigd en door druk op een horizontale stang kan worden geopend. Als bij paniek tegen de deuren – en dus tegen de stang – wordt gedrukt, openen de deuren zich vanzelf.

Gedeelte van het venster waarin het glas is gevat.

De beweegbare handgreep waarmee een raam geopend en gesloten kan worden of waarmee een raam of deur extra beveilig kan worden.

Een keramische lekdorpel die toegepast wordt bij de onderdorpel van een buitenkozijn.
De raamdorpel draagt zorg voor dat:
1. water onder het kozijn buiten het muurvlak wordt afgevoerd
2. opspattend water op de raamdorpel niet tegen de ruit terugspat.

Een sluitwerk waarmee men een uitzetraam kan openen en dichtzetten. Er zijn ook raamuitzetters die wegklappen waardoor het raam wat meer beveiligd is tegen inbraak.

Oorspronkelijk een houten deel met messing en groef en een profilering dat onder andere voor schuttingen gebruikt wordt.

Herstellen en zo nodig gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw, vooral een woonhuis, waardoor het weer bruikbaar is naar de dan geldende maatstaven.

Eén van de houten latten waarin de vensterglazen zijn gevat. Meestal lopen de roeden zowel horizontaal als verticaal door.

Bij een venster de verschillende kleine ruitjes die binnen één kozijn op hun plaats worden gehouden met behulp van houten latten of roeden.

Ook, wat verouderd: espagnolet. Sluitwerk dat bij tuindeuren of openslaande ramen toegepast wordt. Een spanjolet bestaat uit stangen en een grendel om de stangen in de boven- en onderzijde van de deur te duwen. Zie ook de meerpuntssluiting, die enige verwantschap heeft met de spanjolet.

Materiaal dat scheef of kromgetrokken is door vocht of droogte.

Onderdeel van de begroting dat nog niet exact vastgesteld kan worden, maar wel geschat.

Afschuining, afsnuiting van een balkhoek, een dorpel enz., meestal onder een hoek van 45 graden.

Het verkleinen van hout in de dikte. Voorbeeld: het verjongen van een nieuwe deur van 56mm waardoor deze past in een kozijn waar een 36mm dikke deur zat.

Smal randje van een sponning, dat ontstaat door het iets terug liggen van een deur of raam ten opzichte van de koplat en het belegstuk van de kozijnomlijsting.

Een onderlinge verbinding van onderdelen, meestal onder een hoek van 45 graden.

Een raamconstructie die men aan de buitenzijde van een kozijnconstructie aanbrengt, voornamelijk om voor warmte-isolatie te zorgen. Het is een vorm van “dubbel glas”, hoewel zelfs ook wel plexiglas werd toegepast

Smal halfrond hol langs de onderkant van uitstekende delen van een gevel, zoals dorpels en waterlijsten.

De onderdorpel van een naar binnen draaiend raam of naar binnen draaiende buitendeur die dikker wordt gemaakt en aan de onderzijde wordt voorzien van een waterhol. Op deze wijze kan het regenwater goed afgevoerd worden

Beoordeling uit esthetisch oogpunt van aanvragen voor een bouwvergunning. Deze beoordeling vindt meestal plaats door een onafhankelijke commissie van deskundigen, die aan het college van burgemeester en wethouders adviseert.

Het “werken” van hout is het onder invloed van vocht of vochtige lucht vertonen van krimp en daardoor scheuren.
Hout krimpt niet regelmatig. Daardoor ontstaan er spanningen die tot kromming of scheurvorming kunnen leiden. Niet alle houtsoorten krimpen even veel: beuken krimpt relatief veel en is voor maatvaste constructies minder geschikt. Teak krimpt heel weinig. Teak noemen we daarom een stabiele houtsoort.