Wij garanderen de kwaliteitsnormen bepaald door de ERM, VTR, KOMO, SKH en FSC

Timmerwerk van goede kwaliteit is hetgeen wat uw pand al veel meer waarde en uitstraling geeft. Indien u een rijksmonument bezit, word daar nog meer waarde aan gehecht.

Van Wijk Houtindustrie is aangesloten bij de VTR, Stichting ERM en SKh. Deze instanties richten zich volledig op certificering om de kwaliteit van restauratietimmerwerk op een hoog niveau te brengen en te houden. Daarnaast werken wij uitsluitend met KOMO-keurmerk en/of FSC gecertificeerd hout.

vtr-logo

VTR

U wil graag een bedrijf dat beschikt over vakmanschap, dat is logisch. Maar een timmerbedrijf dat is aangesloten bij de VTR (Vereniging Timmerwerk Restauratie) kan en doet meer.
Denk daarbij aan het gebruik van de juiste en kwalitatief hoogwaardige houtsoorten en materialen, hoge eisen aan duurzaamheid en ambachtelijke uitvoering met oog voor detail.

Wat doet de VTR?

Bij de VTR aangesloten bedrijven zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van timmerwerk voor monumenten. VTR-bedrijven leveren hout en houtproducten als kozijnen, deuren en ramen, interieurs, trappen en constructies van gegarandeerde kwaliteit.

Hun werkwijze is gecertificeerd volgens het KOMO-procescertificaat Instandhoudingstechnologie (BRL 5020). Het werk voldoet aan de hoogste eisen.

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige partijen. Verschillende restauratiedisciplines van uitvoerende bedrijven hebben dan ook hun kwaliteitsnormen vastgelegd bij de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg).

Stichting ERM logo

ERM

Stichting ERM waakt over de regelingen waarin de kwaliteitsnormen van de diverse vakdisciplines zijn vastgelegd. Dit houd onder meer in dat de ERM toeziet op de onderlinge samenhang en inhoud van de regelingen en de uitvoering ervan door certificeerde instellingen.

Wat doet Stichting ERM?

De ERM is opgericht om de kwaliteit van het onderhouden en restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor alle aspecten van het onderhouden en restaureren. Richtlijnen die alle betrokkenen houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency, en dus tijd en geld besparen. En die het mogelijk maken om erfgoed te verzekeren van optimale zorg.

SKH gecertificeerd

SKH

De primaire activiteit van SKH is het uitgeven van certificaten aan aanvragers die aan de te stellen eisen voldoen. De inkomsten uit het uitgeven van certificaten is de bron van inkomsten van SKH.

Wat doet SKH?

SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en dié sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en hout gerelateerde producten. De verbetering/vergroting probeert SKH te bereiken door o.a. het gebruik van certificatie systemen die onder nationaal en internationaal toezicht staan.

FSC

Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn.

Wat doet FSC?

FSC-certificering betekent dat een zogenaamde derde partij (certificeerder) vaststelt of door een bedrijf voldaan wordt aan een aantal vereisten (voor goed bosbeheer) die in FSC-standaards zijn vastgelegd. Wanneer dat het geval is wordt aan een bedrijf een FSC-certificaat overhandigd.
Voordat deze certificeerders bedrijven mogen beoordelen, moeten ze eerst een FSC-accreditatie behalen. Hiervoor moeten de certificeerders aan een uitgebreide set regels voldoen.Alleen FSC-gecertificeerde bedrijven kunnen FSC-producten verkopen. Deze producten zijn te herkennen aan het FSC-label. FSC-certificering heeft daarom betrekking op zowel bosbeheerders als bedrijven in de handelsketen. Een gecertificeerd bedrijf ontvangt van z’n certificeerder twee unieke nummers:

  • FSC certificaatnummer dat gebruikt wordt op facturen, pakbonnen en offertes (bijvoorbeeld SGS-COC-88888)
  • FSC Keurmerk Licentie Code is het nummer dat in het FSC-label op producten vermeld wordt (bijv. FSC-C004060).

Aan de hand van deze codes kunnen FSC-producten door de gehele keten gevolgd worden. In de internationale database zijn alle FSC-gecertificeerde bedrijven aan de hand van één van beide nummers terug te vinden.

Komo gecertificeerd

KOMO

KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven. Gebruikers kunnen daardoor vertrouwen op de kwaliteit van producten en processen. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch ook aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Wat doet KOMO?

KOMO is in het leven geroepen om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. De bouw- en installatiesector is een complex samenspel van verschillende partijen. Met het KOMO-keurmerk kan elke schakel in de bouw van de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten op aan. Met een halve eeuw ervaring is KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen.

Hier vind u meer informatie over de VTR, Stichting ERM, KOMOFSC of SKH.